Gå til innhold

Julehilsen fra Oslo Chapter

Jul (2)Hendelsene i de siste årene og månedene, både internasjonalt og nasjonalt, kaster sine skygger over fremtiden, og det er vanskeligere enn vanlig å spå hva fremtiden kan bringe.

Vi har sett at våre forhåpninger om større avspenning, om fordragelighet og forståelse blant verdens folk er blitt knust. Det ser ut til at vi er inne i en periode med uro, kriser, uforutsigbarhet og med en utgang vi ikke kan se i dag.

Det er slik at menneskeheten alltid har måttet kjempe for sin frihet og for sine drømmer og vi må tro at de kamper som føres i dag kan føre frem til større frihet og lykke for de folkene det gjelder. Vi har gitt uttrykk for vår medfølelse med dem som kjemper og lider for en rettferdig sak. Fred og forsonlighet folk og land imellom må være et av målene og jeg håper at dette målet en dag vil bli nådd.

Her hjemme har vi fått leve våre liv i relativt fredelige former, men vi er også blitt minnet om at vi ikke bare kan ta hensyn til oss selv. Vi er blitt stillet overfor krav som peker langt ut over vår forståelse. Vi har måttet ta konsekvensene av å være en del av det samfunnet og verden vi lever i. Vi har blant annet som enkelt personer, organisasjoner, og bedrifter bidratt i form av gaver og donasjoner for å avhjelpe en del av den nød som tusenvis av mennesker er blitt utsatt for. Et av våre mål må være å hjelpe andre. Og hvis du ikke kan hjelpe dem, så skad dem i det minste ikke.

Det har vært en stor glede og fått lov å være en del av felleskapet og som deltager på mange av Oslo Chapters aktiviteter. Oslo Chapter har arrangert alt fra pølselørdager til lange fellesturer over flere dager, krydret innimellom med bowling, publørdager, skinnkurs, hesteridning og enkle små samlinger. Det har også blitt arrangert fellesturer torsdager og søndager, sikkerhetskurs, medlemsmøter, julebord, utenlandsturer og mye mer.

Styret vil for virksomhetsåret 2024 arbeide videre med å legge til rette for et innholdsrikt program, kanskje noe redusert, men allikevel i tråd med medlemmenes forventninger og ønsker. Det er for 2024 lagt opp til et tettere samarbeid med vårt søster Chapter, Østfold Chapter.

På medlemsmøte 9 januar 2024 vil det bli presentert et foreløpig program for sesongen 2024.

Jeg takker dealer, styret og medlemmene for den innsatsen som hver enkelt bidrar med. Uten dere hadde ikke dette latt seg gjennomføre. Tusen takk.

Jeg ønsker at 2024 blir lyst og lykkelig for dere alle og deres familie og at det må bringe positive opplevelser inn i hverdagen.

 God Jul og Godt nytt år.

M.v.h.
John Director
H.O.G. Oslo Chapter .