Gå til innhold

Ny sponsordealer for H.O.G Chapter Østfold

Ny sponsordealer for H.O.G Chapter ØstfoldSom kjent har H.O.G Chapter Østfold vært uten Dealer i en periode og det har vært jobbet i kulissene for å finne en god fremtidig løsning for H.O.G Chapter Østfold.

Det er nå bestemt at Harley-Davidson Oslo v/ Tom Sylling, bli ny Sponsordealer for H.O.G Chapter Østfold og dermed blir et søster Chapter med H.O.G Oslo Chapter.

Det har vært en god prosess med Tom Sylling, Bjørn Major´n Solberg (signerende sponsordealer for Chapter Østfold) og Primary styrene i begge Chapterne. Det har vært svært viktig for alle parter at Chapterne skal beholde sin identitet og at vi skal fortsette med fokuset på å bli bedre sammen, men også hver for oss. Chapterne skal fortsette sin drift slik vi er kjent med, blir behandlet som likeverdige Chaptere men skal ha noen felles samarbeidsplattformer.

H.O.G Oslo Chapter og H.O.G Chapter Østfold har blitt forespurt om vi i fellesskap kan se på en endring og tilpassing av våre vedtekter. Dette for å lette Harley-Davidson Oslo arbeid rundt det å ha flere Chaptere og for å sikre seg at Chapterne drifter med forholdsmessige like forutsetninger. Det er flere forhandlere som har to Chaptere og vi ser i ly av omorganiseringen at dette kan komme til å omfatte flere. Det å få en slik forespørsel tar vi som en tillitserklæring og arbeidet er i gang i begge styrene.

H.O.G Chapter Østfold vil for å vise tilhørighet hos ny forhandler bruke en underbue med teksten «H-D Oslo». Denne buen skal under ørnen, bak på ryggen.

H.O.G Oslo Chapter takker alle involverte parter for gode løsninger, der vi ivaretar de verdier begge Chaptere står for. Vi ønsker samtidig alle i Chapter Østfold velkommen som våres søster Chapter og vi ser frem til et nærere samarbeide i tiden fremover.

Vennlig hilsen
Styret

H.O.G Oslo Chapter