Gå til innhold

Sikkerhet

Hva er sikkerhetskomitéen

 

 

Om risiko

Kjøring med motorsykkel medfører en viss risiko, men den kan bringes ned til et akseptabelt nivå ved å bruke riktig bekledning, ikke kjøre i ruspåvirket tilstand, og tilpasse hastigheten etter forholdene og egne kjøreferdigheter.

Aller viktigst er å kjøre med god margin slik at en ikke havner i situasjoner med fare for eget eller andres liv og helse.

En måte vi holder risikoen på et lavt nivå når vi kjører sammen er å ha regler for kjøring i kolonne.

Rapportering av hendelser

Skulle det likevel oppstå en uønsket hendelse så vil vår sikkerhetskomité gjerne ha en rapport om hendelsen for å kunne vurdere om vi kan sette inn kompenserende tiltak som skal forhindre en tilsvarende hendelse i fremtiden. Derfor er det fint om du helt enkelt sender leder for sikkerhetskomitéen en hendelsesrapport ved å fylle ut skjemaet under. Den sendes til sikkerhetskomitéen som vil komme tilbake til deg. 

Medlemmer i sikkerhetskomiteen

Leder: Safety Officer - safety@oslo.hog.no
Medlem: Head Road Captain - roadcaptain@oslo.hog.no
Medlem: Et medlem av styret som blir ny per sak.

 

Meld en hendelse til sikkerhetskomitéen

Varsling om uheldig hendelse