Gå til innhold

SØKNAD OM STØTTE TIL FELLES AKTIVITETER

Støtte til felles aktiviteter

Er du medlem kan du søke støtte til aktiviteter du arrangerer for medlemmer i vårt chapter.

Det er fastsatt visse kriterier for å kunne gi slik støtte:

  • De som skal delta på aktiviteten må være medlem av HOG Oslo Chapter.
  • Aktiviteten skal være åpen for alle medlemmer av HOG Oslo som oppfyller de objektive kriterier for deltagelse på aktiviteten. Det kan likevel av kapasitetsmessige eller andre saklige grunner settes et tak for antallet medlemmer som kan delta.
  • Aktiviteten skal publiseres på hjemmesiden til HOG Oslo i rimelig tid før aktiviteten finner sted, jfr. også kriteriet om åpenhet.
  • Deltagelse skal basere seg på påmelding («først til mølla» -prinsippet).

Dersom grunnvilkårene er oppfylt må aktivitetsansvarlig sende en konkret skriftlig søknad til styret ved secretary@oslo.hog.no  eller en annen av Primary.

Søknaden må sendes tidsnok til at styret kan behandle saken på et styremøte innen aktiviteten skal gjennomføres. Møteplan for styret finnes på hjemmesiden under aktiviteter.